Нийт байгууллага: 591       Нийт зар: 3982       Идэвхитэй зар: 28

job title, keywords or company name

Хэнтий, дархан гэх мэт

Шинэ зарууд

худалдааны менежер
Юнитра ХХК — Улаанбаатар хот

-Компанийн борлуулалтын төлөвлөгөөг сар, улирал тус бүрээр боловсруулан батлуулах, гүйцэтгэлийг хангах-Хэрэглэгчийн бүтэц, худалдан авах чадварын судалгаа, өрсөлдөгчийн ү…

Мягмар, 02:14 минутанд - Хадгал - Илгээ
ерөнхий нягтлан бодогч
Юнитра ХХК — Улаанбаатар хот

-Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авч явах, -Санхүүгийн тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гаргах, -Төсөв төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих,-Сан…

Мягмар, 02:17 минутанд - Хадгал - Илгээ